Noodstroom particulier
Noodstroom particulier

 Onze generatoren voldoen aan de hoogte kwaliteitsnormen en garanderen U zekerheid van stroom in geval het
stroomnet uitvalt.
Ontdek op de achterzijde onze mogelijkheden en aarzel zeker niet van contact op te nemen met onze
medewerkers.

 

Voor noodstroomtoepassingen geven we hieronder 2 mogelijke opstellingen:


Handbediende netomschakeling:


Hierbij wordt het net handmatig gescheiden van de verbruikers met een omschakelaar “net – 0 –
aggregaat”.Deze schakelaar dient gemonteerd te worden tussen de netvoeding (achter de verbruiksmeter van de netbeheerder) en de verbruikers die de klant wil voeden met het aggregaat, bij netuitval.
Montage van deze schakelaar uit te voeren door een erkende elektromonteur.

 

Voordelen van manuele omschakeling:


 • Goedkoop
 • Eenvoudig te installeren
 • Eenvoudig in gebruik
 • 100% veilige omschakeling net/nul/aggregaat
 • Bruikbaar bij handgestarte en elektrisch gestarte aggregaten

Nadelen van manuele omschakeling:

 

 • Persoonlijke aanwezigheid vereist bij netuitval
 • Aggregaat dient manueel gestart te worden
 • Kans op niet functioneren van aggregaat na lange stilstand (wij raden aan het aggregaat te starten op
  geregelde tijdstippen. Na verloop van tijd kan benzine slecht worden, accu’s kunnen leeglopen…)
 • Automatisch bediende netomschakeling :
  Hierbij wordt het net bij uitval automatisch gescheiden van de verbruikers, waarna het aggregaat de
  voeding van de verbruikers overneemt. Bij het terugkomen van het net wordt automatisch
  teruggeschakeld van het aggregaat naar het net.
  Dit systeem kan gecombineerd worden met alle elektrisch gestarte aggregaten.

Voordelen van automatische omschakeling:

 

 • Geen persoonlijke aanwezigheid vereist bij netuitval
 • Volledig automatisch
 • Eenvoudig te installeren
 • Eenvoudig in gebruik
 • Zeer hoge betrouwbaarheid door zelftest. Door de zelftest zal het aggregaat 1x/ week of 1x/maand
  (instelbaar) draaien. Hierdoor blijft de benzine (bij benzine aggregaten) niet stil staan in het toestel)
  Hierdoor wordt het nadeel van benzine aggregaten weg gewerkt.
 • Foutmeldingen op het display
 • 100% veilige automatische omschakeling net/aggregaat, omschakelrelais mechanisch en elektrisch
  vergrendeld
 • Inclusief volt-, frequentie- en batterijspanningsmeter en urenteller
 • Ingebouwde acculader